Rada Zväzu Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

Rada zväzu Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (rus. Совет Союза Верховного Совета СССР) bola jedna z komôr Najvyššieho sovietu ZSSR, zložená zo 750 poslancov. Tých volilo vyše 300 000 oprávnených voličov vo všetkých okresoch Sovietskeho zväzu. Do volieb ich vždy nominovala Komunistická strana Sovietskeho zväzu.

Predsedovia upraviť