Rada Zväzu Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

Rada zväzu Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (rus. Совет Союза Верховного Совета СССР) bola jedna z komôr Najvyššieho sovietu ZSSR, zložená zo 750 poslancov. Tých volilo vyše 300 000 oprávnených voličov vo všetkých okresoch Sovietskeho zväzu. Do volieb ich vždy nominovala Komunistická strana Sovietskeho zväzu.

PredsedoviaUpraviť