Rahotep (Rahotep Sekhenrewahkhaw) bol egyptským faraónom 17. dynastie, ktorý vládol počas Druhého prechodného obdobia. Podľa Kim Ryholt bol Rahotep prvým kráľom 17. dynastie. Rahotep je známy ako ten, kto obnovil poškodené múry chrámu v Abyde, aby zvýšil obranyschopnosť mesta proti prípadným útokom, pravdepodobne Hyksósom (Ryholt:p. 171).