Rakovec (prítok Štítnika)

Rakovec je potok v Gemeri, v západnej časti okresu Rožňava.[1] Je to ľavostranný prítok Štítnika, má dĺžku 3,1 km a je tokom V. rádu.

Preteká Revúckou vrchovinou, podcelkom Hrádok[2], pramení na juhozápadnom svahu Hriadok (756,3 m n. m.) v nadmorskej výške cca 640 m n. m. Tečie severojužným smerom, pri areáli poľnohospodárskeho družstva priberá sprava prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 644,6 m a zľava prítok z juhozápadného svahu Vysokej hory (710,7 m n. m.). Následne sa stáča juhovýchodným smerom, preteká obcou Rochovce a priamo v obci ústi v nadmorskej výške približne 373 m n. m. do Štítnika.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.