Ranné chvály (alebo Laudy) je oficiálna ranná modlitba rímskokatolíckej cirkvi.

V súčasnosti je ich základná štruktúra nasledujúca: úvod, Sláva Otcu, hymnus, čítanie z Biblie, responzórium, Zachariášova pieseň, prosby, Otčenáš a záverečná modlitba.

Ranné chvály sú súčasťou Liturgie hodín.

Externé odkazy upraviť