Sláva Otcu (alebo Chváloslovie, v byzantskom obrade: Sláva: I teraz:) je jedna z najpoužívanejších modlitieb v katolíckej, pravoslávnej i v mnohých protestantských cirkvách. Je to vlastne chvála k Svätej trojici pripájaná na koniec rôznych modlitieb, žalmov a hymnov, jedna z foriem tzv. doxológie.

Grécky
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Latinsky
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, amen.

Text modlitby v slovenčine v rímskokatolíckej forme:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov,
Amen.

Vo východných cirkvách je znenie tejto modlitby trocha iné. Konkrétne v gréckokatolíckej forme je slovenské znenie nasledujúce:

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.[1]

V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania znie text chváloslovia nasledovne:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.

Iné projekty upraviť

  •   Wikizdroje ponúkajú pôvodné diela od alebo o Sláva Otcu
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sláva Otcu

Referencie upraviť

  1. Hore srdcia. Modlitebník a spevník gréckokatolíka. Prešov : Vydavateľstvo PETRA, 2002, s. 4. ISBN 80-89007-29-5