Reálny čas (fyzika)

Reálny čas alebo skutočný čas je etalónový čas v danej lokalite. Reálny čas kontroluje autorita, všetky časomerné zariadenia - hodiny preberajú reálny čas od autority. Autorita zodpovedá za správnosť a presnosť hodnôt reálneho času. Tento čas sa obvykle odpočítava od nejakého stáleho fyzikálneho procesu - pozri atómové hodiny.