Autorita

rozlišovacia stránka

Autorita môže byť:

  • všeobecne:
    • vážnosť istej osoby, úcta voči istej osobe
    • vážená, uznávaná, rešpektovaná osobnosť
  • vo filozofii a sociológii: uznaná alebo uznávaná schopnosť osoby, spoločnosti alebo inštitúcie pôsobiť na druhého s cieľom niečo dosiahnuť, pozri autorita (sociológia)
  • v teórii práva: spôsobilosť jednotlivca či skupiny určovať správanie ľudí pomocou noriem, pozri autorita (teória práva)
  • autorita (knihovníctvo)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.