Rešický potok

Krátky potok na južnej časti východného Slovenska, v regióne Turňa.

Rešický potok je krátky vodný tok na juhu východného Slovenska, v regióne Turňa, v juhovýchodnej časti okresu Košice-okolie. Je to ľavostranný prítok Konotopy, meria 2,4 km a je tokom VII. rádu.

Pramení v Bodvianskej pahorkatine, v podcelku Abovská pahorkatina, na severozápadnom úpätí Kráľovho vrchu (307,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 215 m n. m. V podstate tečie severoseverozápadným smerom, preteká obcou Rešica, kde zľava priberá prítok spod Červeného grúnika (305,2 m n. m.). Obcou preteká smerom na sever, vstupuje do Košickej kotliny, do podcelku Košická rovina, a severne od obce ústi v nadmorskej výške cca 185 m n. m. do Konotopy.