Konotopa je vodný tok v južnej časti východného Slovenska, v regióne Turňa, v juhozápadnej časti okresu Košice-okolie. Je to ľavostranný prítok Idy, má dĺžku 9,1 km a je tokom VI. rádu.

Pramení v geomorfologickom celku Bodvianska pahorkatina, podcelok Abovská pahorkatina, na severnom svahu Kráľovho vrchu (307,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 218 m n. m., západne od obce Buzica v lokalite Prosnisko. Na krátkom úseku tečie na sever, vstupuje do Košickej kotliny, do podcelku Košická rovina, sprava priberá zavlažovací kanál od obce Buzica a pokračuje smerom na severozápad. Následne sa križuje s kanálmi na oboch brehoch, tečie severne od obce Rešica a z ľavej strany priberá Rešický potok. Potom tečie západným smerom a opätovne križuje viaceré kanály na oboch brehoch. Napokon priberá ľavostranný Janícky potok, tečie v blízkosti obce Janík a stáča sa na severozápad. Na okraji tejto obce sa v nadmorskej výške približne 183 m n. m. vlieva do Idy.