Režné povrchy sú prirodzené povrchy stavebných materiálov bez ďalšej úpravy, t. j. zakrytia nepriehľadnou vrstvou (omietka, obklad…). Vďaka tomu sa prejavuje vonkajšia štruktúra materiálu a priznávajú sa jeho spoje.

Materiály:

Škárované tehly upraviť

Sú to hutné tehly s hladkým povrchom, tiež nazývané aj lícovky. Tehly sa kladú v závislosti od väzby múru – behúňová, väzáková, krížová, polokrížová… a pri murovaní sa kladie veľký dôraz na vytváranie rovnomerných škár. Škáry muriva sa najprv vyškrabú a potom rovnomerne vypĺňajú maltou alebo cementovou maltou, do ktorých môžeme vmiešať viaceré prísady (vodoodpudivé, farebné…). Môžu mať rôzny tvar a možno ich zaplniť až do roviny líca škáry. Po zatuhnutí sa zatierajú vodonepriepustnou vrstvou, aby vlhkosť neprenikla do muriva.

Kameň upraviť

Má vysokú estetickosť a používa sa najmä v horských oblastiach. Prírodný kameň sa škáruje podobne ako tehlové murivo, ale šírka škár je väčšia a závisí od typu muriva a opracovanosti kameňa. Kamenné murivo môže byť vytvorené:

  • z lomového kameňa (kyklopské murivo)
  • ako riadkové murivo hrubé
  • ako riadkové murivo čisté

Pohľadový betón upraviť

Plochy ostávajú pohľadové, t. j. bez následných povrchových úprav. V súčasnosti veľmi rozširený spôsob, ktorý vytvára štruktúru poznačenú debnením alebo opracovaním povrchovej vrstvy – oškrabávanie, vymývanie betónu, farebné prísady.

Debnenie môže byť:

  • nasiakavé – sú schopné redukovať tvorbu pórov nasatím vzduchových a vodných bublín z čerstvého betónu, ale vzhľadom na nehomogénnosť dreva ako debnenia sa môžu vyskytnúť rôzne fľaky (rozličné odtiene šedej).
  • nenasiakavé – nedokážu redukovať tvorbu pórov zapríčinenú vzduchovými a vodnými bublinami, preto je povrch betónových plôch viac pórovitý a hladší.

Použitá literatúra upraviť