Pohľadový betón alebo Béton brut (z franc. drsný betón) je betón, ktorý vytvára určitú štruktúru, poznačenú debnením a už viac neupravovanú. Používajú sa aj termíny ako „surový“ a „holý“ betón. Svoje využitie má na fasádach budov, ale aj na povrchoch ostatných konštrukcií ako betónové ploty alebo spevnené plochy.

Bostonská radnica
Royal National Theatre
Habitat 67

Najdôležitejšie je dôkladné vyrobenie debnenia, ktoré sa musí z vnútornej strany opatriť proti prilepeniu k betónu olejovým náterom, lakovým filmom alebo vloženou PVC fóliou. Štruktúra povrchu sa dosahuje zvýraznením povrchu debnenia (alebo kamenivom v betónovej zmesi) technikami ako vypaľovanie, vzorkovanie s plastickými tabuľami a kovovými formami.

Pohľadový betón v architektúre 20. storočia upraviť

Stal sa populárnym v širokej škále výrazových prostriedkov modernej architektúry 20. storočia. Vyvrcholením používania surového betónu bol brutalizmus, v ktorom sa aj akákoľvek ochrana alebo úprava považovala za nemorálnu a potláčala myšlienku tvorby nie estetickej, ale etickej architektúry.

Donedávna sa betón používal predovšetkým na výrobu nosných prvkov budov a schodísk. Pohľadový betón je však rozdielny od konštrukčného z hľadiska jeho zloženia. Ide o jemnú zmes rovnakej štruktúry a farby, aby sa vzor debnenia odtlačil čo najlepšie. Používa sa troj či štvor-zložkový betón, no pridávaním nových komponentov sa stále zdokonaľuje. Tie zabezpečujú jeho výborné technologické, ale i optické vlastnosti a preto sa s obľubou využíva nielen na fasádach, ale aj pri návrhu moderných interiérovnábytku, deliacich častí a doplnkov. Pridaním pigmentov alebo povrchovými nátermi sa dá dosiahnuť rôzna farebnosť betónu. Pri použití pohľadového betónu tiež treba dbať na veľkosť a hustotu pórov, a usporiadanie škár od debnenia. Pri väčších realizáciách sa odporúča najskôr vyskúšať vzhľad betónu na ploche aspoň 2x2 metre. Najväčšie klady tohto materiálu sú odolnosť voči mrazu, vode a vlhkosti, ohňovzdornosť, vysoká pevnosť, stálosť jeho povrchu a nenáročná údržba.

Významní predstavitelia a stavby upraviť

Jedným z prvých použití pohľadového betónu je stavba kostola neďaleko Paríža v Le Raincy od Augusta Perreta z rokov 1922-1923. Ďalšou veľmi známou realizáciou je kláštor Panny Márie La Tourette v Évreux, Lyon (19571960) architekta Le Corbusiera. U Le Corbusiera môžeme neupravené fasády vidieť napríklad aj na Unité d’habitation v Marseille alebo kaplnke Notre Dame du Haut v Ronchampe. Veľmi obľúbeným materiálom sa stal v období brutalizmu (19541970). Príkladom je budova strednej školy v britskom meste Hunstanton. Jej autormi boli Alison a Petr Smithson.

Z ďalších architektov môžeme vymenovať napr. Louisa Kahna, Jamesa Stirlinga alebo Paula Rudolpha.

Zdroje upraviť

Pozri aj upraviť