Reaktivita

rozlišovacia stránka

Reaktivita môže znamenať:

  • schopnosť reagovať na určitý popud
  • vo fyzike: fyzikálna veličina smerodajná pre rýchlosť priebehu prechodových zmien
  • v jadrovej fyzike: miera odchýlenia jadrového reaktora od kritického stavu, pri ktorom má reaktor nulovú reaktivitu
  • v chémii: schopnosť látky reagovať s inými látkami, reakčná schopnosť
  • v informatike: správa sa vzťahuje len na predošlú správu interaktivného cvičenia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.