Recipient

rozlišovacia stránka

Recipient (lat. prijímateľ) môže byť:

  • v komunikácii a jazykovede: prijímateľ (prijímač) jazykového prejavu, komunikátu; pozri recipient (komunikácia)
  • v sociológii: prijímateľ nejakého pôsobenia v sociálnej interakcii, napr. poslucháč médií, pozri recipient (sociológia)
  • v umení: prijímateľ (dojmu z) umeleckého diela
  • v medicíne: chorý dostávajúci do tela cudziu krv, pozri recipient (krv)
  • vo vodárstve:
  • vo fyzike: zvoncovitý poklop, z/do ktorého možno vyčerpať/znova napustiť vzduch, pozri recipient (zvon)
  • v chémii: druh nádoby na uchovávanie plynov, pozri recipient (plyn)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.