ABDL , AB/DL , abdl : „adult baby/diaper lovers“


  • Jedná sa o Parafilní infantilizmus, alebo adult baby syndrom : predstavuje parafíliu – sexuálny fetišizmus u osôb, ktoré túžia hrať rolu dieťaťa , a to vo všetkých atribútoch. Dochádza tak k navodeniu regresívneho stavu do kojeneckého (ev. batoľatého) veku. Je však nutné dodať, že dospelé deti nemajú záujem o vzťah s deťmi, len nimi chcú byť.
  • Prejavy jednania môžu zahrňovať obliekanie sa ako deti ,behanie po zemi dostanie na zadok pitie z kojeneckej fľašky a navliekania plienok. Niektorý jedinci majú skúsenosť s hladením, láskaním a nosením v náruči

ABDL sa delí na dve hlavné skupiny:

  1. AB-„adult baby“ (dospelý, ktorý používa len kojenecké aktivity je označovaný ako „adult baby“ /dospelé dieťa). Osoby môžu ,ale nemusia prejavovať náklonnosť k masochistickým, donucovacím a ponižujúcim praktikám vo forme trestu.
  2. DL-„diaper lovers“ Sexuológia popisuje tiež špecifický typ, tzv. infantilismus alebo „plienkový fetišizmus“, v ktorom sú tieto atrahované osoby označované za „diaper lovers“ (milovníkov plienok). Manifestuje sa sexuálnym či erotickým vzrušením a uspokojením z nosenia plienok. Takéto chovanie však nemusí vykazovať známky regresie do kojeneckého veku.
  • U niektorých jedincov dokonca ani nie je podstatná sexuálna stránka infantilizmu, ale vyhľadávanie opatery a starostlivosti. U mužov sa tento fetiš vyvinie väčšinou vo veku 17 rokov a u žien v 12, pričom ženy sa väčšinou (sexuálne či nesexuálne) hrajú s bábikami, či s otcovskou figúrou, zatiaľ čo muži preferujú nosenie plienok. Zaujímavé je, že tento fetiš sa nespája so sexuálnym zneužitím v detstve.
  • Ak sa jedinec oblieka do detských šiat opačného pohlavia, štatistických a diagnostických manuáloch radí medzi fetiše ako napríklad sexuálny transvetizmus.
  • Ďalej poznáme urofíliu a koprofíliu (sexuálne vzrušenie z vyprázdňovania sa do plienky) a laktofíliu (dojčenie).
  • Jedinci s oboma typmi jednania sú zaradený do skupiny „adult baby/diaper lovers“ (ABDL). Medzi príznaky sa radí aj znečisťovanie plienok močom a výkalmi. Takto zamerané osoby môžu vyhľadávať vzájomné stretnutia, hrať sa a najímať ženy na stráženie opatrovanie. V partnerskom vzťahu môže spolupracujúca žena prijať rolu opatrovaťeľky či matky. Pohlavný styk, pri hraní si na batoľa, nemusí predstavovať pre parafilika túžbu.
  • Prví publikovaný prípad „adult babies“ prebehol na začiatku 90. rokov 20. storočia v San Franciscu. Parafilický infantilizmus sa objavil ako jedna z foriem alternatívneho životného štýlu v rade západných zemí v rátane Spojených Štátou , Spojeného kráľovstva, Nemecka a Austrálie. Organizácie „Diaper Pail Friends“ boli založené v San Franciscu a rozrástla sa na približne 3 tisíc členov k roku 1995.
  • Zdroj v informácií v anglickom jazyku -[[1]]