Redaktor:Atomobot/Konfigurácia

Nastavenia portálu pre AtomobotaUpraviť

Portál:názov_portálu/NastaveniaUpraviť

Ukážka stránky Portál:Geografia/Nastavenia:


 * Aký portál = "Geografický"
 * Index = [[Šablóna:Geografický index]]
 * Kategorizácia = [[Portál:Geografia/Kategorizácia]]
 * Najnovšie články = [[Šablóna:Geografia/Najnovšie články]]
 * Počet najnovších = 40
 * Posledná aktualizácia = [[Šablóna:Posledná aktualizácia geografického indexu]]
 * Separátor najnovších = " · "
 * Separátor zoznamu = " · "
 * Zoznam = "Zoznam geografických článkov"
 * Zoznamy = [[:Kategória:Zoznamy geografických článkov]]

VysvetleniaUpraviť

Položka Vysvetlenie Príklad
Aký portál Prídavné meno pre názov portálu "Geografický"
Index Stránka obsahujúca portálový index [[Šablóna:Geografický index]] PREPÍSANA BOTOM
Kategorizácia Stránka so zoznamom kategórii, ktoré sa maju indexovať [[Portál:Geografia/Kategorizácia]]
Najnovšie články Šablóna portálu propagujúca novovytvorené články (mladšie ako 7 dní) [[Šablóna:Geografia/Najnovšie články]] doplnená botom
Počet najnovších Max. počet najnovších článkov, najstaršie budú odstránené zo šablóny 40
Posledná aktualizácia Šablóna obsahujúca dátum poslednej aktualizácie indexu a celkový počet zaindexovaných článkov [[Šablóna:Posledná aktualizácia geografického indexu]] PREPÍSANA BOTOM
Separátor najnovších Znaky použité na oddelenie jednotlivých článkov v šablóne Najnovšie články " · "
Separátor zoznamu Znaky použité na oddelenie jednotlivých článkov v zozname článkov " · "
Zoznam Stránka so zoznamom článkov podľa začiatočného písmena "Zoznam geografických článkov" PREPÍSANA BOTOM
Zoznamy Kategória obsahujúca zoznamy článkov [[:Kategória:Zoznamy geografických článkov]]

atomobot_settings.pyUpraviť

Ukážka súboru atomobot settings.py.