Toto je účet bota, ktorého spravuje redaktor Atomique (Diskusia).

Nejde o bábkový účet, ale o technický účet, ktorý slúži na automatické alebo poloautomatické úpravy stránok Wikipédie.
Správcovia: ak bot nepracuje správne alebo spôsobuje problémy, zablokujte ho.

Wiki symbol

Atomobot je wiki-robot patriaci redaktorovi Atomique.

Narodil sa 7. marca 2006.


Činnosti, ktoré dokáže

História

  • 7. marec 2006 - vznik, vytváranie indexov článkov v portáloch
  • 11. marec 2006 - pridávanie nových článkov do sekcie "Najnovšie články" v portáloch
  • 12. marec 2006 - špecifické nastavenia pre každý portál, plnohodnotné slovenské triedenie, status bota
  • 23. marec 2006 - novy kozmeticky robot - atomobot_makecosmetics.py
  • 27. október 2007 - verzia 1.0.0

Zdrojový kód

Konfigurácia