Dominikmatus2.jpg

Som wikipedista Dominik Matus z Českej republiky. Vyštudoval som na Strednej škole nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod Hostýnem odbor umelecko-remeselné spracovanie - práce stolárske. Potom na Vyššej odbornej škole reštaurátorskej v Brne odbor reštaurovanie nábytku a nepolychromovaných rezieb. Teraz študujem magisterský program dejín umenia na Masarykovej univerzite.

Infobox Dominik Matus
Česko
Tento redaktor v súčasnosti žije v  Česku.