Etki.png
Do slovenskej Wikipédie prispievam od 26. apríla 2006

Wikipédiu poznám od chvíle keď som si ako brigádujúci študent prečítal email, ktorý prišiel na školu, na ktorej som popri štúdiu učil. Projekt sa mi zdal od začiatku veľmi zaujímavý, preto som začal prispievať.