Dobrý den.

Mé jmého je Karel Jakubec a svou činnost na Wikipedii jsme zahájil na české verzi pod jménem Karel.

V současné době pracuji jako Karelj především na Commons, kam vkládám své fotografie a některé z nich pak šířím i po ostaních jazykových mutacích (v současné době jsou to především letecké fotografie východních Čech).

Karel Jakubec 16:12, 19. august 2010 (UTC)