Tento účet si vytvoril redaktor, ktorý používa účet LacoR. Z nejasných technických dôvodov sa nevedel do svojho pôvodného účtu prihlásiť - tu je žiadosť o pomoc.

Problém mi pomohol vyriešiť Danny B., za čo mu týmto ďakujem.