Toto je účet bota, ktorého spravuje redaktor EDUCA33E (Diskusia).

Nejde o bábkový účet, ale o technický účet, ktorý slúži na automatické alebo poloautomatické úpravy stránok Wikipédie.
Správcovia: ak bot nepracuje správne alebo spôsobuje problémy, zablokujte ho.

Le Pied-bot is a bot, to stop it contact EDUCA33E >>> here <<<.
Le Pied-bot, 1642 - José de Ribera