Redaktor:Lipfik
Tento redaktor je z Bratislavy.
Tento užívateľ je nováčik
Tento užívateľ sa pozná s redaktorom
Redaktor:Fillos X.

Oblasť záujmu: Umenie, kultúra a prípadne aj Geografia.

Vytvoril upraviť