Som slovenka (1975) žijúca vo Francúzsku, využívajúca často francúzsku i anglickú verziu Wikipédie.