Začínam pracovať na novom projekte wiki mesto Nitra. Podľa Podmienok používania informujem, že som v konflikte záujmov, keďže od septembra 2015 pracujem v NISYSe (informačné centrum mesta Nitra) na projekte WikiMestoNitra a súčasťou mojej práce je prispievanie na Wikipédiu.