O mneUpraviť

Bývam v Košiciach na Slovensku, kde som aj doštudoval vysokú školu. Som milovník vážnej hudby a mám záujem postupne pridávať do Wikipédia nové články hlavne o skladateľoch. Tiež mám v budúcnosti ambície rozšíriť vážnu hudbu medzi ľudí akýmkoľvek spôsobom (cez internet, prednášky atď.), preto hľadám ľudí pre možnú kooperáciu. Mám základné hudobné vzdelanie (flauta a gitara na ZUŠ) a ďalej si rozširujem vedomosti z oblasti hudobnej teórie a dejín hudby.