Volám sa rovnako. Na wiki som od apríla 2018.

Dlhodobo mám v pláne venovať sa najmä témam knižníc a knihovníctva na Slovensku, sporadicky kultúre, médiám a osobnostiam.

Krátkodobo sa snažím zachraňovať relevantné veci zo zoznamu na odstrel.