Crystal Clear action run.png Toto je účet bota, ktorého spravuje redaktor Qualia (Diskusia).

Nejde o bábkový účet, ale o technický účet, ktorý slúži na automatické alebo poloautomatické úpravy stránok Wikipédie.
Správcovia: ak bot nepracuje správne alebo spôsobuje problémy zablokujte ho.

Interwiki Robot
This is a half automated interwiki bot. It uses pywikipedia.
Owner: Qualia
Please leave your comments (in German or English) on my talk page. Thank you.
Interwiki Robot
Dies ist ein handbetriebener, halbautomatischer Interwiki-Bot. Er benutzt pywikipedia.
Betreiber: Qualia
Bitte hinterlasse Kommentare (in Deutsch oder Englisch) bitte auf meiner Disskussionsseite. Danke.