Nanczek Bobrowski

(okolo 1405 - 1494) Bol poľský šľachtic z Bobrowa h. Jastrzebiec, kráľovský Rotmistrz. Ako 1. začal používať priezvisko Bobrowski.