Kruhový zápočetUpraviť

Kruhový zápočet je v systéme ClearNet kruhová dohoda obyčajne medzi viacerými klientmi o tom, že sa všetky pohľadávky zápočtom znížia o hodnotu vzájomného zápočtu. Každý v kruhu zaplatí svoj záväzok pohľadávkou a to vo výške vzájomného zápočtu. Pozri tiež: Klíring Zápočet