AIflower.png

Toto je pomocný účet redaktorky Amonet.
Slúži na editovanie Wikipédie z cudzích počítačov, kde kvôli bezpečnosti nechce vkladať heslo na svoj hlavný účet.