Regulatívna idea

Regulatívna idea je podľa Kanta celostná idea určujúca a priori naše poznanie tým, že ho orientuje, zameriava na celosť. U Kanta je to idea sveta, idea duše a idea Boha.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.