Rekonštrukcionizmus

Rekonštrukcionismus je náboženský smer, ktorý sa snaží nadviazať na predkresťanské náboženstvá a obnoviť ich praktizovanie v súčasnom svete. Člení sa na mnoho smerov, ktoré spolu v skutočnosti, okrem základnej myšlienky rekonštrukcionizmu, nemajú nič spoločného, preto sa o rekonštrukcionizme dá len ťažko hovoriť ako o jednotnom smere, ale ide skôr o súhrnne označenie niekoľkých náboženských smerov, ktoré majú spoločné (hore uvedené) znaky.

U obnovovaných náboženstiev ide niekedy pozorovať odklon od pôvodnej podoby daného náboženstva (polyteizmus) a v menšej či väčšej miere sa v prejavujú prvky pluralizmu, henoteizmu či monolatrie.

Podoby rekonštrukcionismu upraviť

Pozri aj upraviť


Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Rekonstrukcionismus na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).