Relikt je druh (alebo iný taxón) živého organizmu, ktorý sa zachoval na určitom mieste či miestach (tzv. reliktný areál) tak, že toto miesto (miesta) je už len zvyškom pôvodne rozsiahlejšieho a súvislého rozšírenia, pričom týmto rozšírením sa myslí buď čisto geografická plocha (tzv. geografický relikt) alebo taxonomická diverzita (tzv. systematický relikt). Relikt vzniká bez zásahu človeka, t.j. prirodzeným spôsobom - napríklad v dôsledku zmeny klímy, geomorfologickej stavby územia, zmeny pôdnych pomerov či konkurencie medzi druhmi.

Geografické relikty sú napr. klimatický relikt, geomorfologický relikt, treťohorný relikt, glaciálny relikt, postglaciálny relikt a xerotermný relikt. Príklady treťohorných reliktov u nás: piskor vrchovský, kamzík vrchovský, jasoň červenooký, Diaptomus tatricus, Helicigona cingulella. Príklady glaciálnych reliktov: hraboš snežný, ďubník trojprstý, žiabronôžka severská a nosatec arktický.

Systematické relikty sú pozostatky dávno vyhynutých druhov (taxónov), pričom druhy (taxóny) s nimi príbuzné už nežijú. Príklady sú napr. ginko dvojlaločné, velvičia podivná, latiméria podivná, hatéria bodkovaná či okápia pásavá.

  • relikt. In: Pyramída
  • MARTIN, Elizabeth; HINE, Robert. A Dictionary of Biology. [s.l.] : Oxford University Press, 2015. 662 s. ISBN 978-0-19-871437-8. S. 509.