Revolúcia (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Revolúcia môže byť:

  • v politike a dejinách: významný prevrat v sociálno-politických vzťahoch, pozri revolúcia
  • prenesene: podstatná zmena v určitej oblasti ľudskej aktivity
  • vo filozofii: prechod skokom z jednej kvality do druhej, pozri revolúcia (filozofia)
  • v medicíne: sťah a ochabnutie srdca a prestávka medzi sťahom a ochabnutím, pozri revolúcia (srdce)
  • americký sci-fi seriál z roku 2012, pozri Revolúcia (seriál)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.