Rezistívna dotyková obrazovka

Rezistívna dotyková obrazovka (angl. resistive touchscreen) je typ dotykovej obrazovky. Pozostáva z dvoch pružných vrstiev pokrytých rezistívnym materiálom, ktoré sú oddelené vzduchovou medzerou alebo mikrobodmi.

Princíp fungovania a súčasti

upraviť

Rezistívna dotyková obrazovka reaguje na tlak, ktorý spojí dve elektricky vodivé vrstvy dohromady, čím vznikne elektricky vodivý kontakt. Pre zistenie polohy tohto kontaktu, je v pravidelných intervaloch (mnohokrát za sekundu) privedené napätie medzi elektródy umiestnené na jednej z vrstiev. Obe vrstvy sú pokryté rovnomernou vrstvou materiálu, ktorého elektrická rezistivita sa mení v závislosti od vzdialenosti lineárne. To umožňuje pri kontakte po zmeraní napätia na druhej vrstve vypočítať, ako ďaleko od zdrojových elektród ku kontaktu došlo. Takto sa spravidla určí jedna zo súradníc dotyku a vzápätí je vykonané meranie podobného princípu na určenie druhej súradnice.[1]

Konštrukcia

upraviť
 
Schéma 5-wire rezistívnej dotykovej obrazovky

Jednotlivé typy rezistívnych obrazoviek sa líšia najmä umiestnením elektród. Každá však spravila pozostáva z týchto súčastí[1]:

  1. Sklenený panel - spĺňa úlohu pevnej podložky a kryje zobrazovaciu jednotku pod dotykovou časťou
  2. Rezistívna vrstva - vrstva materiálu, ktorého odpor od vzdialenosti závisí lineárne. Obvykle sa používa zmes india, cínu a kyslíka
  3. Izolujúce separátory - oddeľujú vrstvy tak, aby medzi nimi nevznikol kontakt, pokým na kryciu vrstvu nie je vyvinutý dostatočný tlak
  4. Krycia flexibilná vrstva - z vnútornej strany je pokrytá rovnakým materiálom ako 2. Pod dostatočným tlakom sa táto vrstva dotkne v mieste dotyku s rezistívnou vrstvou na sklenenej vrstve a dôjde tak k elektrickému kontaktu

5-drôtový typ

upraviť

5-drôtový typ (angl. Five-Wire) je typ rezistívnej dotykovej obrazovky, ktorý používa štyri vodiče pripojené na rohoch zadnej vrstvy (obyčajne vyrobenej zo skla). Piaty vodič je pripojený na flexibilnú kryciu vrstvu (obyčajne z polyesteru pokrytého na vnútornej strane vodivou vrstvou) a využíva sa na zistenie napätia pri každom meraní polohy. Najprv je napätie privedené na dva susedné rohy zadnej vrstvy a opozitné dva rohy sú uzemnené. Pri kontakte s flexibilnou vrstvou je odmerané napätie na nej, ktoré lineárne závisí od vzdialenosti od zdrojov napätia, čiže je analógovou interpretáciou polohy dotyku. Čip obrazovky potom z tejto hodnoty vypočíta jednu súradnicu dotyku. Pre zistenie druhej súradnice je vzápätí napätie privedené na jeden z pôvodne napájaných rohov a jeho druhý susedný roh, pričom opozitné rohy sú uzemnené. Obdobným spôsobom merania a výpočtu je takto získaná aj druhá súradnica.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b c Compare all resistive touch technologies [online]. Tyco Electronics, [cit. 2016-08-06]. Dostupné online.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Touchscreen na nemeckej Wikipédii.