Richard van Dülmen

Richard van Dülmen (* 3. máj 1937, Cloppenburg, Nemecko – † 18. január 2004, Erfurt, Nemecko) bol nemecký historik, ktorý sa chronologicky venoval najmä obdobiu tzv. raného novoveku (16. – 18. storočie) a tematicky najmä sociálnym dejinám (teda dejinám sociálnych vzťahov). Je pokladaný za jedného zo zakladateľov smeru tzv. historickej antropológie, špecifickej odnože moderných sociálno-kultúrnych dejín.

Richard van Dülmen
nemecký historik
Narodenie3. máj 1937
Cloppenburg, Nemecko
Úmrtie18. január 2004 (66 rokov)
Erfurt, Nemecko

ŽivotUpraviť

Richard van Dülmen študoval históriu, filozofiu a dejiny náboženstva na univerzitách v Münsteri, Würzburgu a v Mníchove. Doktorát získal v roku 1968, od roku 1973 pôsobil ako súkromný docent (nem. Privatdozent) v Mníchove. Od roku 1980 pôsobil na univerzite v v Saarbrückene, Sársko, od roku 1982 ako profesor dejín raného novoveku so zvláštnym dôrazom na regionálne dejiny. Ako hosťujúci profesor pôsobil tiež v Berlíne, Prahe a Berne.

Zaoberal sa kultúrnymi a sociálnymi dejinami 16. až 18. storočia, s orientáciou najmä na dejiny každodenného života jednotlivých spoločenských vrstiev (sedliakov, mešťanov, šľachty, okrajových spoločenských skupín). Venoval sa však aj výskumu dejín náboženstva, najmä nemeckej reformácie, skúmaniu prejavov ľudovej zbožnosti a mysticko-okultných spolkov (ilumináti), otázkam kriminality v ranom novoveku a jej potlačovania. V neskoršom období ho zaujal problém individualizácie ľudských bytostí, vyvárania vedomostnej spoločnosti a kultúrno-historické témy (ideológia a estetika romantizmu).

Spolu s historikom Michaelom Mitterauerom, ďalším významným bádateľom ranonovovekých dejín (venoval sa najmä dejinám rodiny, problematike nemanželských detí, otázke dospievania detí a ich výchovy), založil Richard van Dülmen v roku 1993 časopis Historische Anthropologie : Kultur - Gesellschaft – Alltag (teda: Historická antropológia : Kultúra - Spoločnosť - Každodennosť), v ktorom boli publikované zásadné štúdie vytvorené na základe metodiky historickej antropológie. [1]

Richard van Dülmen bol ženatý a mal tri deti.

DieloUpraviť

Richard van Dülmen bol autorom mnohých monografických prác, z ktorých viaceré vyšli aj v českom preklade.

 • Kultura a každodenní život v raném novověku /16.-18. století/. 3 diely: I. /Dům a jeho lidé/, II. /Vesnice a město/, III. /Náboženství, magie, osvícenství/ Praha : Argo, 1999, 2006. – Ide o jedinečný pokus o zhrnutie poznatkov o každodennom živote, sociálnych vzťahoch, kultúre a myšlienkovom svete obyčajných ľudí v 16.-18. storočí v stredoeurópskom prostredí, ale podkladový pramenný materiál je autorom čerpaný takmer výlučne z nemecky hovoriacich krajín.
 • Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha : Rybka Publishers, 2001. – Dielo pojednávajúce o kriminalite, o forme trestov pre zločincov a o súdnej praxi v ranom novoveku (opäť orientované najmä na nemecky hovoriace krajiny).
 • Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích : nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha : Dokořán, 2003. – Kniha je venovaná opisu spôsobu života ľudí, ktorí stáli na okraji dobovej spoločnosti (kati, prostitútky, remeselníci tzv. nečistých remesiel) a o premene vnímania spoločenskej a stavovskej cti v 17. a 18. storočí.
 • Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha : Dokořán, 2002. – Metodologické dielo, pojednávajúce o metódach, prístupoch a cieľoch historickej antropológie.

Z pôvodných nemeckých diel:

 • Der Geheimbund der Illuminaten. [Tajný spolok iluminátov] (1975) – práca o spoločenstve nemeckých iluminátov.
 • Reformation als Revolution. Soziale Bewegung und religiöser Radikalismus in der deutschen Reformation. [Reformácia ako revolúcia. Sociálne hnutie a náboženský radikalizmus v nemeckej reformácii] (1977) – práca o nemeckej reformácii.
 • Entstehung des frühneuzeitlichen Europa 1550-1648. [Formovanie ranonovovekej Európy] (1982) – syntetická práca o dejinách raného novoveku v Európe.
 • Kultur der Einfachen Leute. [Kultúra obyčajných ľudí] (1982, ako editor)
 • Religion und Gesellschaft. Beiträge zu einer Religionsgeschichte der Neuzeit. [Náboženstvo a spoločnosť. Príspevok ku dejinám náboženstva v novoveku] (1989) – monografia o náboženstve v ranom novoveku, najmä o prejavoch tzv. ľudovej zbožnosti.
 • Frauen vor Gericht. Kindsmord in der Frühen Neuzeit. [Ženy pre súdom. Vraždy detí v ranom novoveku] (1991) – práca o fenoméne vrážd novorodencov a malých detí ich matkami.
 • Die Entdeckung des Individuums. [Objavenie sa indivídua] (1997) – práca týkajúca sa procesu zrodu individuality (vnímania vlastnej jedinečnosti) u ľudí na konci raného novoveku.
 • Poesie des Lebens. Eine Kulturgeschichte der deutschen Romantik 1795-1820. Band 1: Lebenswelt. [Poézia života : Kultúrne dejiny nemeckého romantizmu, 175-1820] Köln - Weimar : Böhlau Verlag, 2002. ISBN 3-41207302-4
 • Macht des Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft. [Moc poznania : Formovanie modernej vedomostnej spoločnosti] Spoluautor: Sina Rauschenbach. Köln - Weimar : Böhlau Verlag, 2004. ISBN 3-412-13303-5

ReferencieUpraviť

 1. Dnes vychádza na univerzite vo švajčiarskom Bazileji: Dostupné on-line.