Rieka (prítok Kysuce)

Rieka je potok na Kysuciach, v okrese Čadca, preteká výhradne územím mesta Čadca. Je to pravostranný prítok Kysuce, meria 5,2 km a je tokom IV. rádu. Priemerný sklon toku je 50 ‰.

Rieka

(prítok Kysuce)

{{{Popis}}}
Dĺžka toku 5,2 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Kysuca
Prameň Vojtov vrch, Javorníky
Ústie Kysuca, Čadca
Hydrologické poradie 4-21-06-061
Číslo recipienta 4-21-06-5537

PrameňUpraviť

Pramení v Javorníkoch, v podcelku Vysoké Javorníky, na severozápadnom svahu Vojtovho vrchu (840,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 800 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Tečie výlučne severným smerom, na hornom toku priberá ľavostranný prítok od osady Burdovci (spod kóty 788,2 m), preteká osadou Vojty, kde zľava priberá prítok od osady Ivorovci. Následne pokračuje cez osady Jamky a Belajka, tu sprava priberá prítok zo severného svahu Kýčerky (760,2 m n. m.). Ďalej vstupuje do celku Turzovská vrchovina (podcelok Hornokysucké podolie), preteká mestskou časťou Rieka, kde priberá najprv sprava prítok vznikajúci južne od kóty 567 m, potom zľava dva krátke prítoky od osady Krkoškovci a upraveným korytom vedeným pod povrchom tečie centrálnou časťou mesta Čadca. Na severnom okraji centra mesta ústi v nadmorskej výške cca 408 m n. m. do Kysuce.