Riketsiózy (MKCH-10)

A75 - A79: RIKETSIÓZY patria do I.kapitoly MKCH-10 - Infekčné a parazitárne choroby (MKCH-10, A00 - B99).


A75 - ŠKVRNITÝ TÝFUS - TYPHUS EXANTHEMATICUS

Nezahŕňa riketsiózu zapríčinenú Ehrlichia sennetsu (A79.8).

A75.0 - Epidemický týfus prenášaný všami zapríčinený Ricketsia prowazekii

Klasický škvrnitý týfus
Epidemický týfus prenášaný všami

A75.1 - Rekrudescentný škvrnitý týfus (Brillova-Zinsserova choroba) A75.2 - Škvrnitý týfus zapríčinený Rickettsia typhi

Murínny týfus prenášaný blchou

A75.3 - Horúčka zapríčinená Rickettsia tsutsugamushi

Horúčka tsutsugamushi

A75.9 - Nešpecifikovaná riketsiová horúčka

Riketsiová horúčka NS


A77 - ŠKVRNITÉ HORÚČKY (RIKETSIÓZY PRENÁŠANÉ KLIEŠŤAMI)

A77.0 - Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia rickettsii

Škvrnitá horúčka Skalnatých vrchov
Horúčka Sao Paulo

A77.1 - Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia conorii

Africký kliešťový týfus
Mediteránna škvrnitá horúčka (fiévre boutonneuse)
Indický kliešťový týfus
Kenský kliešťový týfus
Marseilleská horúčka
Stredomorská kliešťová horúčka

A77.2 - Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia siberica

Severoázijská kliešťová horúčka
Sibírsky kliešťový týfus

A77.3 - Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia australis

Queenslandský kliešťový týfus

A77.8 - Iné škvrnité horúčky A77.9 - Nešpecifikovaná škvrnitá horúčka

Týfus prenášaný kliešťami NS


A78 - Q HORÚČKA

Infekcia zapríčinená Coxiella burneti
Nine Mile fever
Quadrilaterálna horúčka


A79 - INÉ RIKETSIÓZY

A79.0 - Zákopová horúčka

Päťdňová horúčka (febris quintana)
Volynská horúčka

A79.1 - Riketsiové kiahne zapríčinené Rickettsia akari

Horúčka Kew Garden
Vezikulárna riketsióza

A79.8 - Iné špecifikované riketsiózy

Riketsióza zapríčinená Ehrlichia sennetsu

A79.9 - Nešpecifikovaná riketsióza

Riketsiová infekcia NS

ZdrojUpraviť