Ross Gunn

americký fyzik

ROSS GUNN (12.5.1897 - 15.10.1966)

Ross Gunn bol jeden z najväčších mnohostranných fyzikov v prvej polovici dvasiateho storočia. Robil významné príspevky v rôznych oblastiach vedy a technológie. Vytvoril nové prístrojové vybavenia, ktoré boli navrhnuté k uľahčeniu štúdií prírodných javov ako sú búrky. V jeho kariére sa mu zapísalo viac než 40 patentov.

Od roku 1927 do roku 1947 bol Gunn výskumný fyzik na vojenskom štábe U.S. Naval Research Laboratory. V roku 1934 bol menovaný technickým poradcom pre celé laboratórium. V tejto úlohe významne ovplyvňoval veľmi dôležitý námorný personál. V Marci roku 1939 napísal memorandum admirálovi H.G. Bowenovi, šéfovi vojnového loďstva na oddelení ministerstva, tézy úžasných výhod ktoré by mohli očakávať s použitím atómovej energie v propulziách ponoriek. (Propulzia - pohon lode, vodná skrutka, ponorky majú v propulzii aj max. 5-7 listov - systém High screw, kvôli tichému chodu pod hladinou)pozn.str.ing. Čiže dalo by sa povedať, že Gunn bol zakladateľ - priekopník jadrového pohonu na lodiach a ponorkách.

Vybraná bibliografia:

1930 On the anomalous rotation of the sun. Phys. Rev. 35:635-42. A new frequency stabilized oscillator system. Proc. Inst. Radio Eng. 18:1560-74.

1932 A mechanically resonant transformer. Proc. Inst. Radio Eng. 20:516-619. Principles of a new portable electrometer. Phys. Rev. 40:307-12. On the evolutionary origin of the solar system. J. Franklin Inst. 213:639-59.

1935 The electricity of rain and thunderstorms. Terrestr. Magnet. Atmos. Electr. 40:79-106.

1938 Some experiments on the amplification of thermocouple electromotive forces. Rev. Sci. Instrum. 9:267-69.

1946 With R. G. Stimmel, E. H. Rogers, and F. E. Waterfall. Electrification of aircraft flying in precipitation areas. Proc. Inst. Radio Eng. 34:167-77. With J. P. Parker. The high-voltage characteristics of aircraft in flight. Proc. Inst. Radio Eng. 34:241-47.

1947 The electrical charge on precipitation at various altitudes and its relation to thunderstorms. Phys. Rev. 71:181-86.

1948 Electric field intensity inside of natural clouds. J. Appl. Phys. 19:481-84.

1949 The free electrical charge on thunderstorm rain and its relation to droplet size. J. Geophys. Res. 54:57-63. With G. D. Kinzer. Terminal velocity of fall of water droplets in stagnant air. J. Meteorol. 6:243-48.

1950 The free electrical charge on precipitation inside an active thunderstorm. J. Geophys. Res. 55:171-78.

1952 A vertical shaft for the production of thick artificial clouds and the study of precipitation mechanics. J. Appl. Phys. 23:1-5.

1954 Electric field meters. Rev. Sci. Instrum. 25:432-37. Diffusion charging of atmospheric droplets by ions and the resulting combination coefficients. J. Meteorol. 11:339-47.

1955 The statistical electrification of aerosols by ionic diffusion. J. Colloid Sci. 10:107-19. Droplet electrification processes and coagulation in stable and unstable clouds. J. Meteorol. 12:511. Raindrop electrification by the association of randomly charged cloud droplets. J. Meteorol. 12:562-68.

1957 The electrification of precipitation and thunderstorms. Proc. Inst. Radio Eng. 45:1331-58.

1964 The secular increase in the world-wide fine particle pollution. J. Atmos. Sci. 21: 168-81.

1965 Collision characteristics of freely falling water drops. Science 150:695-701. Thunderstorm electrification and raindrop collisions and disjection in an electric field. Science 150:888-89.

1966 Thunderstorm electrification of hail and graupel by polar dribble. Science 151:686-87.

v priebehu jeho života, v akejkoľvek role našiel sám seba. Ross Gunn dal zo seba to najlepšie čo mohol. A ako výsledok, jeho existencia urobila druh zmien na tomto svete, z ktorých len niekoľko dokázal.

Výťah z anglického textu Philipa H. Abelsona - "Ross Gunn"

link: http://www.nap.edu/readingroom.php?book=biomems&page=rgunn.html