Rovenský potok je potok na Záhorí, vo východnej časti okresu Senica.[1] Je to pravostranný prítok Teplice, meria 5,3 km a je tokom V. rádu.

Rovenský potok
potok
Zdrojnica Chvojnická pahorkatina
Ústie Teplica
Dĺžka 5,3 km
Povodie Myjava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-13-03-041,-043
Číslo recipienta 4-13-03-1091
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Senická pahorkatina[2], východne od kóty 291,8 m v lokalite Krížnice, v nadmorskej výške približne 275 m n. m. Od prameňa tečie sprvu severojužným smerom, pričom sa dvakrát esovito stáča a zľava priberá krátky prítok prameniaci taktiež východne od spomenutej kóty. Ďalej sa stáča juhojuhovýchodným smerom, sprava priberá krátky prítok vznikajúci severoseverozápadne od obce Rovensko a následne preteká intravilánom tejto obce. V obci priberá zľava najprv prítok z oblasti Teregovských záhonov, potom prítok (2 km) prameniaci juhozápadne od obce Sobotište a mení smer toku na juhojuhozápad. Sprava ďalej priberá Rybnícky potok, opäť tečie severojužným smerom, pričom vytvára oblúk prehnutý na východ. Na dolnom toku sa potom stáča najprv na západ, potom znovu na juh a preteká intravilánom mesta Senica, kde zľava ešte priberá prítok tečúci cez Sotinu. V blízkosti centra mesta potom ústi v nadmorskej výške cca 198 m n. m. do Teplice.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.