Royal Observatory, Greenwich

Royal Observatory, Greenwich (doslova Kráľovské observatórium, Greenwich) je anglické národné observatórium, umiestené v londýnskom Greenwichi (0°0,0'; +51°28,6'; 47 m).

Kráľovské observatórium Greenwich

Pôvodne bolo založené roku 1675 v Greenwichi pri Londýne a podľa medzinárodnej dohody z roku 1884 ním prechádzal nultý poludník; pre zlé pozorovacie podmienky observatórium r. 1957 preložili do zámku Herstmonceux pri Hailshame v Sussexe (+0°20,3'; +50°52,3'; 32 m), ale poloha nultého poludníka ostala nezmenená a zrušené observatórium sa premenilo na múzeum (Old Royal Greenwich Observatory). V roku 1990 sa observatórium presunulo do Cambridge, kde bolo v roku 1998 zavreté. Pôvodne miesto observatória v Greenwichi sa teda opäť stalo kráľovským observatóriom, tentokrát s názvom Royal Observatory, Greenwich a je časťou National Maritime Museum.

Zameranie

upraviť

Pôvodne bolo zamerané na pozičnú astronómiu s osobitným zreteľom na presné merania polôh Mesiaca a hviezd na navigačné ciele, presné merania času. V súčasnosti je popri astrometrii zamerané na fotometriu, spektroskopiu, teoretickú astrofyziku a fyziku Slnka.

Vybavenie

upraviť

Hlavné vybavenie: 250 cm Newtonov reflektor (1967-1979), 93 cm reflektor, dva 76 cm reflektory, 71 cm a 66 cm refraktor, 33 cm astrograf, spektroheliograf. Observatórium má od r. 1980 novú pozorovaciu stanicu Northern Hemisphere Observatory na Kanárskych ostrovoch (La Palma).

Vybavenie: 250 cm reflektor z Herstmonceux s novým zrkadlom, nový 100 cm reflektor, 420 cm reflektor.

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.