Rozbočovač (ethernet)

Ethernetový rozbočovač (z angl. 'ethernet hub') je aktívny prvok počítačovej siete, ktorý umožňuje jej vetvenie a je základom sietí s hviezdicovou topológiou. Správa sa ako viacportový opakovač. To znamená, že všetky dáta, ktoré prichádzajú na jeden z portov skopíruje na všetky ostatné porty, bez ohľadu na to, na ktorom porte sa nachádza zariadenie, ktorému sú dáta adresované. Rozbočovač zväčšuje kolíznu doménu. To má za následok, že všetky zariadenia na danom segmente siete „vidia“ všetky rámce, aj tie, ktoré sú adresované iným zariadeniam a u väčších sietí to znamená zbytočné preťažovanie tých zariadení, ktorým dáta v skutočnosti nepatria.

Štvorportový ethernetový hub

Rozbočovače pracujú na Fyzickej vrstve OSI modelu.

Nástupcom sieťových rozbočovačov sú prepínače (switche), ktoré sieťovú prevádzku inteligentne prepínajú (pracujú na Linkovej vrstve OSI modelu). Udržiavajú si prehľad o tom, ktoré zariadenie je pripojené - ku ktorému portu a dáta potom odosiela len na daný port (mikrosegmentáciou vytvárajú kolízne domény iba medzi pármi medzi sebou komunikujúcich zariadení).

V súčasnej dobe sú rozbočovače skôr lacnejšou, ale menej efektívnou alternatívou ku prepínačom. Používajú sa väčšinou v menších domácich alebo podnikových sieťach. S tým, ako klesajú ceny prepínačov (rok 2007) sa rozbočovače pomaly prestávajú vyrábať a predávať.