Hviezdicová topológia

(Presmerované z Hviezdicová sieť)

Hviezdicová topológia (siete) (iné názvy: hviezda, star, hviezdicová sieť) je jeden z najbežnejších typov topológii siete. Vo svojej najjednoduchšej forme pozostáva z jedného centrálneho uzla, ktorý môže byť tvorený prepínačom (switch), rozbočovačom – koncentrátorom (HUB), smerovačom (router) alebo počítačom, ktorý sa správa ako niektoré z týchto zariadení. Ak je centrálny uzol siete pasívny, uzol ktorý je pôvodcom vysielania, musí byť schopný tolerovať príjem ozveny svojich vlastných vysielaných dát s oneskorením (cesta k centrálnemu uzlu a späť), ako aj každé oneskorenie generované v centrálnom uzle. Aktívna hviezdicová topológia má aktívny centrálny uzol, ktorý sa väčšinou používa ako prostriedok na prevenciu proti problémom spojených s oneskorením.

Schéma hviezdicovej topológie

Hviezdicová topológia znižuje možnosť zlyhania siete pripojením všetkých zariadení k centrálnemu uzlu. Každé zariadenie komunikuje s druhým zariadením prijímaním a vysielaním dát iba centrálnemu uzlu. Výsledkom zlyhania prenosového spojenia medzi zariadením a centrálnym uzlom spôsobí iba výpadok daného zariadenia a tým jeho izoláciu od všetkých ostatných (funkčných) zariadení. Komunikácia ostatných zariadení v sieti nebude touto poruchou ovplyvnená.

Pre upresnenie, jedine siete v ktorých je ako centrálny uzol použitý prepínače (alebo ekvivalent) sú skutočnou hviezdicovou topológiou. Ak je v sieti použitý prepínač (HUB), potom je fyzické správanie siete totožné so zbernicovou topológiou.

Výhody

upraviť
  • Dobré prenosové parametre (rýchlosť, útlm, odolnosť voči zahlteniu...)
  • Jednoduché zriadenie (dvojbodové pripojenie počítač - centrálny uzol) a rozširovanie
  • Necentralizovaná porucha má len nepatrný vplyv na sieť (v kruhovej topológii by bola vyradená celá sieť)
  • Jednoduchá detekcia poruchy
  • Medzi každými dvoma uzlami siete existuje len jedna cesta
  • Dátové pakety sú prenášané rýchlo, pretože neputujú nepotrebnými uzlami (ak centrálny uzol nie je prepínač)

Nevýhody

upraviť
  • Vyššie zriaďovacie náklady (každý počítač musí mať kábel až k centrálnemu uzlu)
  • Potrebný dodatočný hardvér (centrálny uzol)
  • Porucha hostiteľského počítača, alebo centrálneho uzla bude mať vplyv na celú sieť

Pozri aj

upraviť