Rozdiel (matematika)

Rozdiel je výsledok odčítania čísel.

Znamienko rozdielu je mínus: −

Rozdiel čísel dostaneme ak odčítame od seba čísla, z ktorých chceme rozdiel. Číslo, od ktorého sa pri odčítaní odčíta, voláme menšenec. Číslo, ktoré sa pri odčítaní odčíta od menšenca, voláme menšiteľ.

Napr. rozdiel čísel:

  • a, b. = a − b.
  • 8, 7. = 8 − 7 = 1