Rozhranie (interface)

Rozhranie (iné názvy: medzistyk, interfejs, interface) je v širšom zmysle miesto interakcie dvoch systémov alebo častí systémov, v užšom zmysle sa definuje napríklad ako spoločná hranica dvoch funkčných jednotiek, definovaná funkčnými vlastnosťami, signálovými vlastnosťami alebo inými vhodnými vlastnosťami. Podrobnosti definície pozri nižšie.

Definícia

upraviť

Ukážky definícií rozhrania z literatúry:

Širšie definície (teória systémov)
 • Interfejs je hranica, na ktorej prebieha interakcia medzi dvoma systémami alebo procesmi. [1]
 • Rozhranie je myslený alebo skutočný prechod na hranici medzi dvoma jednotkami rovnakého druhu, ako [napríklad] funkčnými jednotkami, stavebnými (/konštrukčnými) jednotkami a programovými modulmi, s dohodnutými pravidlami na presun (odovzdávanie) dát a signálov. [2]
 • Rozhranie je bod, v ktorom je vytvorené spojenie medzi dvoma elementami [prvkami] tak, aby spolu mohli navzájom pracovať. [3][4]
 • Interfejs (staršie interface) je... miesto, kde dochádza k interakcii medzi dvoma systémami resp. subsystémami [5]
 • Rozhranie je to, prostredníctvom čoho komunikuje subsystém s ostatnými subsystémami systému (do ktorého subsystém patrí) alebo s prvkami systému (do ktorého subsystém patrí) alebo to, prostredníctvom čoho komunikuje systém s okolím systému (najmä s ostatnými systémami) [6]
Užšie definície
 • Oblasť - elektrotechnika: Interfejs je spoločná hranica dvoch funkčných jednotiek, definovaná funkčnými vlastnosťami, signálovými vlastnosťami alebo inými vhodnými vlastnosťami.[7]
 • Oblasť - zariadenie na prenos dát:
  • Medzistyk (rozhranie, interfejs) je stanovené prepojenie subjektov (dvoch alebo viacerých) v oblasti prenosu informácií na fyzickej úrovni (na úrovni signálov a signálnych sledov). [8]
  • Rozhranie (syn. interface) je súhrn prostriedkov a pravidiel prepojenia nadväzujúcich zariadení, ktoré plnia rôznu funkciu v systéme prenosu údajov. Rozhraním je určená deliaca čiara medzi oboma prepojovanými zariadeniami (napr. v konektore), ako aj vlastnosti obvodov a signálov, ktoré touto hranicou prechádzajú.[9]
 • Oblasť - počítače:
  • širšie definície:
   • Interfejs (interface, medzistyk) sú prostriedky a pravidlá pre spojenie konkrétnych častí systémov na spracovanie dát [10]
   • Rozhranie (angl. interface; pre hardvér: port) je definované miesto spojenia, resp. miesto presunu (odovzdávania) dát, na výmenu dát medzi rôznymi komponentami hardvéru a softvéru. Na rozhraní sa teda dávajú k dispozícii dáta vo forme normovanej, a preto zrozumiteľnej pre iné komponenty. [11]
   • Rozhranie je miesto, kde spolu komunikujú rôzne hardvérové alebo softvérové komponenty. [12]
   • Interface/rozhranie je hardvér alebo softvér na prispôsobenie odlišných častí systému. [13]
  • užšie definície:
   • Rozhranie/interface je (spravidla) hardvér vytvárajúci spojenie medzi základnou jednotkou počítača a periférnymi jednotkami [14]
   • interface je prostriedok komunikácie medzi výpočtovým systémom a perifériami (napr. počítač-klávesnica, počítač-displej, počítač-printer) [15]

Rozhranie vo výpočtovej technike

upraviť

Rozlišujú sa nasledujúce druhy rozhrania [16]:

Referencie

upraviť
 1. ISO/IEC 23821: Information technology Vocabulary Part 1: Fundamental terms, 1993 citované v:[1]
 2. DIN 44 300 citované v: Koch, F.:Handbuch Software- und Datenbank-Recht, 2003 [2]
 3. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 4. to isté napr. tu: [3]
 5. Šaling et al.: Veľký slovník cudzích slov, 2000; toto je len druhý variant definície uvedený v zdroji
 6. Schwarze, J.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 1994, str. 208-9
 7. http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-21-35
 8. Dado, B.: Prídavné zariadenia 02 - Rozhrania.doc - Základné rozhrania [online]. [Cit. 2013-03-15]. Dostupné online. Archivované 2016-03-07 z originálu.
 9. rozhranie in: Csánderová, Ľ. (ed.): Elektrotechnický náučný slovník - 3. zväzok - Oznamovacia elektrotechnika, 1985
 10. Slovník cudzích slov (akademický), SPN, 2005
 11. Voss, A.: Das große PC- und Internet-Lexikon, 2004
 12. Winkler, Peter: Velký počítačový lexikon, Computer Press, 2009
 13. Kříž, J.: Velký frekvenční slovník počítačů, 1995
 14. http://www.jankowski-multimedia.de/fh/glossar/habks.htm#ySchnittstelle
 15. Ragan, J.: Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky, 1998
 16. rozhranie systému in: [4]