Rozprávanie o majstrovi Hieronymovi Pražskom upálenom v Kostnici pre meno Kristovo

Rozprávanie o majstrovi Hieronymovi Pražskom upálenom v Kostnici pre meno Kristovo (lat. Narratio de magistro Hieronymo Pragensi pro Christi nomine Constantiae exusto) je správa Petra z Mladoňovic, účastníka Kostnického koncilu o ceste Hieronyma Pražského do Kostnice, jeho zatknutí, súde a upálení. Peter bol ako pisár v službách rytiera Jána z Chlumu sprievodcom majstra Jána Husa na jeho ceste na kostnický koncil, kde s ním verne zotrval po celý čas jeho procesu až do smrti (1415). Nasledujúci rok bol tiež svedkom popravy Husovho priateľa, učeného majstra Hieronyma Pražského. Správy, ktoré o týchto udalostiach spísal, sa v českom prostredí čoskoro rozšírili a stali sa dôležitým prameňom pre pochopenie kostnických udalostí (akty koncilu sa totiž nezachovali). Správa vyšla v českom preklade v roku 1981.[1]:205-221

Rozprávanie o majstrovi Hieronymovi Pražskom upálenom v Kostnici pre meno Kristovo
Narratio de magistro Hieronymo Pragensi pro Christi nomine Constantiae exusto

Hieronyma Pražského vedú na popravisko (Kostnická kronika)

Autor Peter z Mladoňovic
Pôvodný jazyk latinčina
Krajina vydania České kráľovstvo
Dátum 1. vydania originálu 15. storočie
Literárne obdobie stredoveká literatúra
Literárny žáner kronika
Ďalšie odkazy
Commons Rozprávanie o majstrovi Hieronymovi Pražskom upálenom v Kostnici pre meno Kristovo

Obsah upraviť

Hieronym Pražský navštívil Kostnický koncil v snahe pomôcť majstrovi Jánovi Husovi, ale nebol vypočutý a „strojili proti nemu úklady“.[1]:206 Žiadal kráľa Žigmunda o glejt za účelom vypočutia pred koncilom, ale nedostal ho, tak sa vydal na cestu do Čiech, bol však uväznený a predvedený do Kostnice a vsadený do klady.

Když pak nastal večer, poslal rižský arcibiskup své lidi, kteří mistru Jeronýmovi při odvádění silně utáhli řetězy na rukou i na šíji, po několik hodin ho tak drželi a když konečne nastala noc, vsadili ho do jakési městské věže hřbitově sv. Pavla a připoutali ho k jakési těžké kládě za nohy a ruce uvázali za nimi.
[1]:210

11. septembra 1415 bol Hieronym predvedený do kostola sv. Pavla a pod nátlakom odvolal svoje učenie.

Když však zahubili Jana Husa, tehdy kolem svátku Narození Panny Marie (11. septembra) přivedli Mistra Jeronýma, tak dlouho a tak těžce spoutaného, do kostela sv. Pavla, vyhrožovali mu smrtí a ustavičně ho nutili, aby odpřisáhl a odvolal, nabádajíc ho, aby projevil souhlas se smrtí Jana Husa, jako by býval jimi odsouzený spravedlivě. On pak ve strachu před smrtí a v naději, že tím vyvázne z jejich rukou, odpřisáhl podle jejich vůle znění textu, který mu byl tehdy předán, a to v katedrále na zasedání.
[1]:211

Napriek tomu nebol prepustený z dôvodu pochybností o úprimnosti odvolania.

A když poznali štváči vyslaní proti němu, totiž Michael de Causis, mistr Páleč a jiní jejich spolčenci v této práci ze slov Jeronýma samého i z jiných určitých známek, že učinil takové přisežné odvolání nikoli upřímně, nýbrž s přáním vyváznout, ... předložili nové žaloby proti mistru Jeronýmovi a předkládajíce je ve formě článků popichovali mistra, aby na ty články odpověděl.
[1]:213

23. – 30. mája 1416 bol verejne vypočúvaný, odsúdený a v deň vynesenia rozsudku upálený na rovnakom mieste ako Ján Hus.

Když však oheň opálil téměř celé jeho tělo kolem dokola spolu s vousem, tehdy se na celém těle objevovaly následkem spálení jakési veliké puchýře zvící vejce. On však stále silně pohyboval hlavou a ústy téměř po čtvrt hodiny. Tak hořel a poněvadž byl velmi silné konstituce, zůstávál v ohni za velikého utrpění živ tak dlouho, co by člověk mohl dojít volně od sv. Klimenta po mostě ke kostelu Panny Marie.
[1]:219

Referencie upraviť

  1. a b c d e f Ze správ a kronik doby husitské. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1981.

Iné projekty upraviť