Ružinov môže byť:

 • v súčasnosti:
  • mestská časť Bratislavy od roku 1990 (zahŕňa katastrálne územia Ružinov, Nivy a Trnávka, čiže zahŕňa tieto štvrte: Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň, Prievoz, Vlčie hrdlo [vrátane Slovnaftu], Nivy [vrátane Starého Ružinova], Trnávka a Ružová dolina)[1] , pozri Bratislava – mestská časť Ružinov
  • katastrálne územie v Bratislave od roku (?)1986, juhovýchodná časť vyššie uvedenej mestskej časti (zahŕňa štvrte: Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň, Prievoz, Vlčie hrdlo [vrátane Slovnaftu])[1][2][3], pozri Ružinov (katastrálne územie)
  • štvrte Štrkovec, Ostredky, Trávniky, Pošeň a územie okolo ulice Ružová dolina[4], pozri Štrkovec (sídlisko), Ostredky, Trávniky, Pošeň a Ružová dolina (štvrť)
  • sídlisko (resp. skupina sídlisk) zo 60. rokov 20. stor. v štvrtiach Štrkovec, Trávniky, Ostredky a Pošeň (toto sídlisko pokrýva väčšinu územia uvedených štyroch štvrtí)[5], pozri Ružinov (sídlisko)
 • staršie:
  • pôvodne (t.j. 20.-50. roky 20. stor.): územie zhruba medzi dnešnou severnou ulicou Ružová dolina, Prešovskou ulicou a Trenčianskou ulicou, plus (vtedy neobývaný) priľahlý priestor na východ od tohto územia (t. j. zhruba najmä oblasť dnešného Štrkoveckého jazera a Zimného štadiónu V. Dzurillu); v širšom zmysle aj priľahlé územie až po Miletičovu ulicu na západe a Trnavskú cestu na severe (vrátane dnešného severného Štrkovca); nemecký názov bol: Rosenheim[4][6]; (severnej) časti tohto územia približne zodpovedá to, čo sa dnes označuje ako Starý Ružinov, pozri pod Starý Ružinov
  • 1964 – 1971: obvod Bratislavy územne približne zodpovedajúci dnešnému katastrálnemu územiu Ružinov[7], pozri pod Prievoz a Ružinov (katastrálne územie)
  • 1975(?)-1986(?): mestská časť (a katastrálne územie) tvorená (-né) územiami Štrkovec, Ostredky, Trávniky a Pošeň[2][8][9], pozri Štrkovec (sídlisko), Ostredky, Trávniky, Pošeň
  • 1986(?)-1990: mestská časť územne zodpovedajúca (-ce) dnešnému (a vtedajšiemu) katastrálnemu územiu Ružinov[7][10], pozri Ružinov (katastrálne územie)

Zdroje upraviť

 1. a b Zákon č. 377/1990 Zb.
 2. a b vyhláška 3/1986 Zb.
 3. [1] (archivovaná verzia: [2])
 4. a b HORVÁTH, Vladimír. Bratislavský topografický lexikon. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1990. ISBN 80-222-0229-0. S. 253.
 5. VÝSKUM ZAČAL MAPOVANÍM RUŽINOVA [online]. projektfasady.sk, [cit. 2019-05-26]. Dostupné online.
 6. Staré mapy [online]. staremapy.sk, [cit. 2019-05-25]. Dostupné online.
 7. a b Zdroje a vysvetlenie pozri v článku Prievoz.
 8. HORVÁTH, Vladimír. Bratislavský topografický lexikon. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1990. ISBN 80-222-0229-0. S. úvod a mapové časti knihy.
 9. zákon č. 41/1986 Zb.
 10. Bratislava. In: Malá encyklopédia Slovenska A – Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.