Ruchovci (takzvaná škola národní) boli českí básnici a spisovatelia narodení medzi rokmi 1845 – 1855. Pochádzajú napospol zo zámožnejších stredných vrstiev alebo inteligencie. Almanach Ruch, ktorý prvýkrát vyšiel v roku 1868 pri príležitosti položenia základného kameňa Národného divadla, sa nápadne odlišoval od almanachu Máj. Vanulo z neho nadšenie, odhodlané vlastenectvo. U ruchovcov znovu ožíva myšlienka slovanskej jednoty a do jej utopickej vízie preniká ohlas súdobého sociálneho anarchizmu (Svatopluk Čech). Prispievali do časopisu Osvěta.

Program ruchovcov upraviť

Požadovali účinné vlastenectvo, obracali sa k slovanskému východu, najmä k Rusku a sledovali so sympatiami oslobodzovacie boje balkánskych Slovanov (Eliška Krásnohorská, Josef Holeček). Zdôraznili aj potrebu užšieho zväzku so slovenským národom (Adolf Heyduk, Rudolf Pokorný, Frantíšek Táborský). Horlivo prekladali zo slovenských literatúr, pričom prevažuje záujem o romantickú poéziu. Obnovujú vo svojej tvorbe historickú tematiku. Silný je záujem o vidiek a posolstvo, v ktorom sa konštatuje základ národa a ochrana pred rastúcou diferenciáciou národnej spoločnosti. Vlastenecká poézia tejto generácie máva podobu reflexívnej lyriky alebo epiky s historickými či alegorickými látkami, horlí pre národnú jednotu a vyzýva k politickej aktivite. Formu aj umelecké prostriedky čerpajú básnici čiastočne z ľudovej piesňovej formy, v epických útvaroch napodobňujú baladu. Popri tom však vytvárajú aj vzrušený patetický sloh, zaťažený rétorikou (Čech, Krásnohorská). V porovnaní s májovcami sú básnici združení okolo almanachu Ruch tradičnejšie v látke i forme. Redaktorom almanachu bol J. V. Sládek, ktorý neskôr z Ruchu vystúpil a pridal sa k lumírovcom. Asi najhodnotnejšiu báseň, Husita na Baltu, tam vložil Svatopluk Čech. Jedinou kritickou osobnosťou bola Eliška Krásnohorská. Almanach mal asi dvadsať prispievateľov, z ktorých zostalo literatúre verných len niekoľko.

Významní predstavitelia upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ruchovci na českej Wikipédii.