Rudinský potok je potok na dolných Kysuciach, tečie v západnej časti okresu Kysucké Nové Mesto.[1] Je to najvýznamnejší, pravostranný prítok Neslušanky, má dĺžku 11,6 km a je tokom V. rádu.

Rudinský potok
potok
Zdrojnica Jakubovský vrch, Javorníky
Ústie Neslušanka, Rudina
Dĺžka 11,6 km
Povodie Kysuca
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-06-110
Číslo recipienta 4-21-06-4618
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Javorníkoch, v podcelku Vysoké Javorníky[2], na južných svahoch Jakubovského vrchu v nadmorskej výške cca 710 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie sprvu na juh, približne od osady Dobošovci následne viac na juhojuhovýchod. Na hornom toku preteká iba riedko zaľudneným kopaničiarskym územím a priberá niekoľko krátkych prítokov. Na strednom toku vstupuje do intravilánu obce Rudinská, pod obcou priberá svoj najdlhší prítok, pravostranný spod Starej lúky. Na dolnom toku sa stáča na juhovýchod, preteká intravilánom obce Rudina a ústi do Neslušanky.[3]

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

  • Pravostranné: prítok zo severného svahu Kazíckej Kýčery (910,4 m n. m.), Štefánkov potok, krátky potok tečúci v blízkosti osady Greňovci, prítok prameniaci na východnom svahu Ráztoky (866 m n. m.), dva prítoky prameniace na juhovýchodných svahoch Ráztoky, Čierniková, krátky prítok tečúci severne od osady Tabarovci, prítok spod Starej lúky (716,4 m n. m.), prítok prameniaci východne od vrchu Janušovo (562 m n. m.)
  • Ľavostranné: prítok prameniaci južne od osady Tabačkovci, dva prítoky od osady Urbanovci (jeden vzniká severne, druhý južne od osady), prítok ústiaci pri osade Mihalovci, dva prítoky z južných svahov Žiaru (869,2 m n. m.), prítok prameniaci východne od osady Kopanica

Ústie upraviť

Do Neslušanky sa vlieva na okraji obce Rudina (VJV od jej stredu) v nadmorskej výške približne 342 m n. m.

Obce upraviť

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-31]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-31]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-31]. Dostupné online.