Ruja alebo rujnosť (u niektorých živočíchov aj honcovanie (sa), honenie (sa), behanie sa [po česky hárání, slov. slangovo háranie]; u koní aj horovanie; u sliepok aj kvokanie; u kačíc aj pojímanie sa) je obdobie párenia živočíchov (najmä cicavcov), u cicavcov konkrétne:

  • a) súhrnné označenie pre všetky fázy estrálneho cyklu okrem fázy anestrus a obdobia prípadnej ťarchavosti, pozri estrálny cyklus
  • b) vlastná ruja (=estrus; jedna z fáz estrálneho cyklu)